På Zonderas webbplats använder vi cookies. Klicka här för att godkänna vår användning av det.
Läs mer här.
Zondera tjänster

OrganisationstjänsterOrganisationsutveckling

Vi vet av erfarenhet att riktade insatser för att frigöra chefers, individers och gruppers potential går hand i hand med ökad prestation som organisation. Vi arbetar med evidensbaserade metoder för att stärka chefer i deras ledarskap, individer i deras medarbetarskap och grupper i deras samarbete. Vi fokuserar på mätbarhet i våra insatser, ni ska kunna se effekt och framförallt förändrade beteenden.

Läs mer...Individuella chefsmöten

Våra organisationskonsulter hjälper chefer inför uppgiften att presentera resultat och analys från en undersökning. Genom att få reflektera och förstå resultaten tillsammans med en extern samtalspart skapas insikt och mod att agera.

Läs mer...Facilitering

Vi faciliterar medarbetargrupper och ledningsgrupper i att ta fram handlingsplaner eller lösa problem och utmaningar. Våra organisationskonsulter driver möten mot de uppsatta målen och hjälper gruppen att jobba på ett effektivt sätt. Vi skapar en design som hjälper er att prestera på topp.

Läs mer...Coachning

Att vara chef kräver ett mod och en vilja att ständigt utvecklas och låta sig utmanas. Vi agerar speaking partner och externt bollplank åt chefer i olika situationer med fokus på att stärka självinsikt, handlingskraft och beslutsförmåga.

Läs mer...Ledarutveckling

Ledarskapet är en nyckelfaktor för organisationens prestationsförmåga. Ett väl fungerande ledarskap är en tydlig konkurrensfördel och riktade insatser för att stärka ledningsgrupper och chefer ger positiva effekter i hela organisationen. Vi utgår ifrån evidensbaserade metoder när vi arbetar med att stärka ledningsgrupper och enskilda chefer i deras uppdrag.

Läs mer...Kommunikation och feedback (DiSC®/IPU)

För chefer som behöver träna sin kommunikativa förmåga arbetar vi med DiSC®. Det är en väl beprövad metod som utgår från Marstons teorier om våra beteendestilar: Dominance, Inducement, Submission och Compliance. DiSC® skapar insikt kring den egna och andras beteenden och kommunikationsstilar.

Läs mer...Samtalsträning

Vi skapar en sammanhängande samtalsstuktur för er organisation och tränar era nyckelpersoner i effektiva upplägg för att stärka beteendeförändring, öka måluppfyllelse, stärka medarbetarskap, öka trivsel och engagemang.

Läs mer...Utbildningar och workshops

Vi skräddarsyr föreläsningar, utbildningar och workshops utifrån behov. Några av de teman vi ofta arbetar med är kommunikation och feedback, beteendeträning med utgångspunkt i Organisational Behaviour Management (OBM), stresshantering och personlig effektivitet.

Läs mer...

Rocky Raber

Organisationskonsult

+46 70 592 25 88

rocky.raber@zondera.com

Anna Björklund

Organisationskonsult

+46 70 453 27 19

anna.bjorklund@zondera.com

Lisa Wiklund

Organisationskonsult

+46 73 315 41 95

lisa.wiklund@zondera.com

Hanna Carlson

Organisationskonsult

+46 73 516 33 01

hanna.carlson@zondera.com