På Zonderas webbplats använder vi cookies. Klicka här för att godkänna vår användning av det.
Läs mer här.
organisationsutveckling

Organisationsutveckling

Vi vet av erfarenhet att riktade insatser för att frigöra chefers, individers och gruppers potential går hand i hand med ökad prestation som organisation. Vi arbetar med evidensbaserade metoder för att stärka chefer i deras ledarskap, individer i deras medarbetarskap och grupper i deras samarbete. Vi fokuserar på mätbarhet i våra insatser, ni ska kunna se effekt och framförallt förändrade beteenden.
Rocky Raber

Organisationskonsult

+46 70 592 25 88

rocky.raber@zondera.com

Anna Björklund

Organisationskonsult

+46 70 453 27 19

anna.bjorklund@zondera.com

Lisa Wiklund

Organisationskonsult

+46 73 315 41 95

lisa.wiklund@zondera.com

Hanna Carlson

Organisationskonsult

+46 73 516 33 01

hanna.carlson@zondera.com