Löfbergs Lila

Från resultat till handling

Löfbergs genomarbetade process för att få ut maximal effekt av sin medarbetarundersökning

Helena Eriksson är HR-direktör på Löfbergs och har tillsammans med HR-specialisten Anna Mårtensson varit med i processen när Zondera genomförde en medarbetarundersökning och workshops som ledde till en del förändringar i organisationen. Så här säger de om hur man tänkte på Löfbergs när man gjorde medarbetarundersökningen och varför man vände sig just till Zondera.

- Vi tittade på många leverantörer och anledningen till att valet föll just på Zondera berodde på att vi fick bra rekommendationer från andra nöjda kunder.

- Tanken med medarbetarundersökningen var att vi ville ha ett enkelt och lättfattligt verktyg för cheferna att jobba med. Vilket Zondera levererade med relevanta frågor, en bra handlingsplan, coaching och ett verktyg som var väldigt bra att jobba vidare med efteråt.

- Vi genomförde workshops både med arbetsgrupper och en ledningsgrupp. Vi fick fram väldigt, väldigt mycket ur den här undersökningen som har lett till många bra saker, berättar Anna. Organisationskonsulten som var vår samarbetspartner på Zondera gjorde verkligen ett jättebra jobb. Hon kom med kloka inlägg, var med och coachade och ställde de rätta frågorna. Hon har styrt upp hur vi ska jobba vidare med resultatet och dokumenterat allt på ett väldigt bra sätt.

Helena berättar också att det var väldigt betydelsefull i processen att Zonderas konsult lade ett stort ansvar och förtroende på grupperna.

- Det är väldigt viktigt att gruppen får ta ansvar för de svar man gett i undersökningen och att vi som företag är tydliga med att gruppen – tillsammans med chefen – har ett gemensamt ansvar för förändring.

Löfbergs Lila Logotyp

”Vi har fått ett fantastiskt underlag att jobba vidare med, både koncernövergripande och på gruppnivå”.

Göran Sonesson, Supply Chain-direktör berättar att ett direkt resultat av processen blev en organisationsförändring.

- Något som var väldigt bra var det utifrånperspektiv konsulten gav oss och att vi fick en nyanserad feedback utan förutfattande meningar, det var jättebra. Resultatet som kom fram av workshopparna gav först och främst en klar bild över de förändringsbehov som fanns inom organisationen något som ledde till att vi gjorde en stor organisationsförändring. Kort och gott kan man konstatera att mycket av det material som kom fram ur de här workshopparna kunde vi lyfta direkt in i vårt ledningsforum.

Helena berättar att de varit väldigt tydliga med att medarbetarundersökningen är någonting som företaget lyssnat på och verkligen jobbat vidare med resultatet.

- Inte minst för att nästa gång vi gör en medarbetarundersökning, så vill vi att man ska komma ihåg att det faktiskt resulterade i åtgärder.

- Det har varit väldigt, väldigt tacksamt att jobba tillsammans genom hela processen – från genomförande av medarbetarundersökningen till säkerställande av förändringsarbetet i organisationen utifrån resultatet.

Helena Eriksson

Helena Eriksson

HR direktör - Löfbergs

Göran Sonesson

Göran Sonesson

Supply Chain Director - Löfbergs

Anna Mårtensson

Anna Mårtensson

HR-specialist - Löfbergs